Personvern

Norsk Gallup er et heleid datterselskap av Kantar Media AS. Det er Norsk Gallup som er ansvarlig for datainnsamlingen til Kantar Media Norge AS. Kantar Media AS er Norges største tilbyder av analysebasert rådgivning og leverer rådgivningstjenester til både offentlig og private virksomheter. Resultatene fra våre undersøkelser er viktig beslutningsgrunnlag for våre kunder. Informasjonen vi samler inn, blir behandlet statistisk og anonymisert før rapportering. Vi behandler alle opplysninger konfidensielt.

Hvilken personlig informasjon behandler vi?
For å kunne delta i GallupPanelet trenger vi å registrere følgende opplysninger om deg:

  • Navn, bostedsadresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse
  • Hva slags type enhet du bruker til å besvare undersøkelsene på (f.eks. mobil, nettbrett, datamaskin)
  • Bakgrunnsinformasjon som utdanning, husholdning, arbeidsstatus, inntekt
  • Informasjon fra informasjonskapsler (cookies), gjelder kun for personer som har samtykket til dette. 

Kantar kan koble opplysningene du gir registreringsundersøkelsen med svarene du gir i ulike undersøkelser.

Hvordan behandler vi informasjonen?  
Vår oppgave er å gi et korrekt bilde av befolkningens meninger, holdninger og atferd. For å kunne oppnå dette, er det viktig at flest mulig av de vi forespør ønsker å delta. Ved å delta i undersøkelser får du mulighet til å gi uttrykk for dine synspunkter og påvirke utviklingen av produkter og tjenester.

Norsk Gallup Institutt AS og Kantar Media Norge behandler alle personopplysninger konfidensielt. Ved deltakelse i undersøkelsen vil vi aldri avsløre din identitet. Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Personopplysninger behandles av et fåtall medarbeidere som er underlagt taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Samarbeidspartnere, for eksempel vår gaveleverandør, som sender ut gaver, vil kun ha tilgang til nødvendig kontaktinformasjon for å håndtere leveranser av gaver, herunder navn, adresse, e-post og mobilnummer. De har rutiner for å beskytte denne informasjonen, og kan ikke bruke den til andre formål. I tillegg bruker vi informasjon fra offentlige tilgjengelige registre til blant annet å bekrefte identitet og postadresse. Vi kan også benytte tilleggsdata samlet inn fra offentlige tilgjengelige registre blant annet knyttet til geografi eiendom og bil.

Kantar følger de lover, retningslinjer og bransjestandarder som gjelder vår virksomhet, slik at publikum kan ha tillit til at vi ivaretar deres behov for konfidensialitet, anonymitet og verner om personlige opplysninger. Dette omfatter personopplysningsloven og Datatilsynets retningslinjer, såvel som Esomars og Norsk Markedsanalyse Forenings etiske regler og bransjestandard. Kantar har som en av svært få markedsanalysebedrifter kvalitetssikret sine rutiner, drift og panel ved ISO sertifisering. Vi er sertifisert i henhold til standarden ISO 20252 av Det Norske Veritas. Våre rutiner som ISO-sertifisert bedrift skal sikre, at vi i på alle måter overholder gjeldende lovgivning vedrørende innsamling og håndtering av personlige opplysninger.

Vi sender ikke uadressert e-post
Vi sender ikke e-post til deg uten at du har gått med på å bli kontaktet. Gjennom GallupPanelet sender vi kun invitasjoner om deltakelse i spørreundersøkelser til personer som har sagt ja til å delta i panelet.

Lagring og sletting av data
Vi tar nødvendige teknologiske og organisatoriske tiltak for å beskytte alle personopplysninger som gis til oss, både ved dataoverføringer og når vi mottar personopplysninger. Våre systemer er utformet for å begrense tilgang til persondata, og vi samler kun inn det som er nødvendig for å drifte GallupPanelet. Dataene lagres kun i Europa og i tråd med kravene for den europeiske personvernloven (GDPR).

Oppdatering av persondata
Det er svært viktig for oss at dataene vi har fra deg er korrekte og oppdaterte. Vi setter pris på at du hjelper oss å holde dine personopplysninger oppdatert, svarer nøyaktig og fullstendig på spørsmål og gir oss beskjed ved endringer. Vi vil i tillegg bruke offentlig tilgjengelig informasjon fra Data Factory for å holde våre persondata oppdaterte. 

Vi behandler svarene dine fortrolig
Ved deltakelse i våre undersøkelser samtykker du til at informasjonen du gir lagres og brukes til markedsundersøkelsesformål; analyse, internadministrasjon, intern opplæring eller for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Kantar Media Norge AS bruker dataene vi har samlet inn til statistisk analyse, og i den informasjonen vi gir til våre oppdragsgivere kan ikke enkeltpersoner identifiseres.

I noen få tilfeller kan det være ønskelig å levere data på en måte som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. I disse tilfellene vil vi be deg spesielt om tillatelse, og vi vil så langt det er mulig se til at opplysningene kun blir brukt til de angitte formålene.

I enkelte undersøkelser kan du bli bedt om å oppgi personlige opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg, slik som navn, telefonnummer eller e-postadresse. Dette kan skje dersom vi må kunne kontakte deg, for eksempel i forbindelse med trekning av premier eller hvis undersøkelsen krever at vi kontakter deg på et senere tidspunkt. Når vi ber om slike opplysninger, vil vi gi tydelig informasjon om er årsaken til det, og vi vil be om din tillatelse til å bruke denne informasjonen.

Du har rett til innsyn i informasjonen vi har lagret om deg.
Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Hvis opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Hvis du ønsker innsyn, eller ønsker at opplysninger vi har registrert om deg endres eller slettes, ber vi deg ta kontakt med support@galluppanelet.no. Før vi kan innhente og levere ut opplysninger om deg må du bekrefte identiteten din.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i våre undersøkelser, og du kan når som helst avbryte en undersøkelse hvis du ønsker det.
Vi forstår og respekterer at det kan være enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på. Du kan alltid velge å la være å svare på enkeltspørsmål ved å velge ”vil ikke svare”, tilsvarende alternativ eller ved å avbryte.
Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet i panelet, kan du melde deg ut ved å sende en e-post support@galluppanelet.no.

Bruk av informasjonskapsler
En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som en nettside kan installere på din datamaskin, smarttelefon eller annet elektronisk utstyr med hukommelse. Dette er en alminnelig kode som brukes av de fleste nettsteder for å effektivisere kommunikasjonen mellom deg og din nettleser (browser). Informasjonskapselen registrer når du besøker nettsider der «motparten» til cookien er registret, for eksempel Dagbladet og VG. Informasjonskapselen kan også registrere når du eksponeres for bestemte annonsekampanjer.

Du må samtykke til at vi setter inn en slik informasjonskapsel i din nettleser, og den kan når som helst fjernes. Deltakelse er frivillig og er ingen forutsetning for deltakelse i GallupPanelet.

Dersom du har samtykket til installasjon av en informasjonskapsel i din nettleser vil denne automatisk registrere besøk på alle internettsider der motparten til Kantars cookie er installert. Det betyr, at du automatisk og uten å foreta deg noe, deltar i vår webmåling som kartlegger befolkningens bruk av websider og internett, og som måler eksponering for bestemte annonsekampanjer.

Målingen skjer ved at informasjonen om eksponering for en annonse eller besøk på en nettside sendes til vår server. Disse dataene knyttes sammen med bakgrunnsdata fra GallupPanelet (f.eks. kjønn, alder, bosted og lignende). Dette gir oss et bilde av hvilke nettsider som er mest populære i forskjellige befolkningsgrupper (f.eks. blant kvinner og menn), og gir oss et bilde av om annonsekampanjer når ut til målgruppene. Dette kan også kobles mot spesifikke undersøkelser vi gjennomfører, eksempelvis å spørre brukere av et bestemt nettsted om deres opplevelse av dette.

Kantar bruker utelukkende de innsamlede data til statistisk analyse og rapporterer kun anonymisert informasjon videre til sine oppdragsgivere.
Data vil aldri bli rapportert på personnivå og hvem som har besvart vil aldri kunne identifiseres fra det statistiske materialet.

Dataansvarlig og henvendelse
Den dataansvarlige er Kantar Media Norge AS, Lakkegata 23, Postboks 9116 Grønland, N-0133 Oslo. Telefon 911 11 600. Ytterligere opplysninger om Kantar Media Norge AS finner du på www.kantar.no.

Spørsmål angående GallupPanelet kan sendes til support@galluppanelet.no, generelle henvendelser sendes support@galluppanelet.no

Vi vurderer og oppdaterer våre retningslinjer knyttet til personvern årlig, og den oppdaterte informasjonen skal alltid ligge på denne nettsiden. Vi vil angi når retningslinjene sist ble oppdatert.

Oppdatert: 03.02.2021