Regler for poeng og gaver

Du får poeng for hver undersøkelse du deltar i. Poengene lagres på din brukerkonto på www.galluppanelet.no, og når du har mange nok poeng på kontoen kan du løse inn poengene i gavekort eller gaveartikler fra vår gavekatalog. Du kan også donere poengene dine til veldedighet.

Hvor mange poeng?

Du får poeng for hver undersøkelse du deltar i. Antallet poeng du får for å svare på en undersøkelse varierer fra gang til gang. Hvor mange poeng du får for en undersøkelse opplyses i invitasjonen og i portalen (og i starten av hver undersøkelse).

Antallet poeng som gis for en undersøkelse beregnes ut i fra gjennomsnittlig antall minutter det tar å besvare undersøkelsen. Noen vil derfor bruke litt lenger tid, mens andre vil bruke kortere. Et poeng tilsvarer et minutt.

Oppdatering av poengsaldo

Poengsaldoen oppdateres normalt i løpet av samme dag som du besvarte undersøkelsen. I enkelte undersøkelser kan det imidlertid ta opptil 14 dager før poengsaldoen blir oppdatert.

Innløsing av poeng

For å løse inn poengene, logger du deg inn på din konto på www.galluppanelet.no og trykker på ”bruk poeng”.

Her kan du velge mellom gaveartikler fra vår katalog, gavekort fra GoGift, Norgesbilletten eller du kan gi bort poengene dine til veldedighet gjennom å donere dem til Unicef, kreftforeningen eller Redd Barna.

Gaveartiklene har forskjellig verdi og katalogen har et stort utvalg av spennende produkter. Gavekort fra GoGift kan løses inn fra 200 til 500 poeng, mens du når som helst kan donere poeng til veldedighet. Ett poeng tilsvarer en krone.

Hvis du slutter i GallupPanelet, må poengene løses inn innen en måned etter at du har sagt opp. I dette tidsrommet vil du ikke motta undersøkelser. Etter at måneden er utløpt, vil poengene slettes.

Hvis din konto stenges på grunn av inaktivitet eller andre årsaker, vil du få beskjed om stengingen minst en måned før du sies opp fra panelet.
Dersom du ikke har besvart en undersøkelse de siste 2 år, anses ditt medlemsskap som ikke aktivt og dine poeng vil slettes.

Utenfor målgruppen?

I noen undersøkelser prøver vi å få tak i spesielle målgrupper, som for eksempel personer innenfor en viss aldersgruppe eller som gjør bestemte ting, for eksempel leser visse aviser eller kjøper visse produkter. Hvis du er utenfor målgruppen i en undersøkelse, vil undersøkelsen avsluttes etter kun få spørsmål. Dersom du er utenfor målgruppen for en undersøkelse, mottar du 2 poeng for å ha besvart de innledende spørsmålene.

Leveringstid

De fleste gavekortene vi tilbyr leveres elektronisk, og sendes ut som verdikoder pr. e-post.

Våre fysiske gaver sendes ut fra en ekstern gaveleverandør gjennom Posten. Vi gjør oppmerksom på at leveranse av gaver kan ta inntil 4 uker.

Problemer eller spørsmål?

Hvis du har problemer eller spørsmål knyttet til poenggivning, kan du ta kontakt med support@galluppanelet.no.

Oppdatert: 30.01.2020