GallupPanelet
Velkommen til GallupPanelet

Portalen er for alle medlemmer av GallupPanelet. I denne portalen finner du praktiske opplysninger og nyttig informasjon for deg som medlem.
Ved å logge inn med din e-postadresse og ditt passord finner du informasjon om poengsaldo og en oversikt over hvilke undersøkelser som er tilgjengelige for deg. Du kan også bestille gaver og gavekort for poengene dine.


GallupPanelet fornyer seg!

GallupPanelet er nå i en prosess hvor det byttes datasystemer - noe som vil komme våre medlemmer til gode. I løpet av en periode vil vi lansere nye nettsider som gjør det lettere for våre medlemmer å svare på undersøkelser, administrere sitt medlemskap og bytte poeng i gavekort og premier. Vi gleder oss og vil komme med mer informasjon når vi nærmer oss lansering!

GallupPanelet får ny avsenderadresse

Som en del av fornyelsen vil GallupPanelet gradvis gå over til å benytte vårt domene galluppanelet.no som avsender av epost. I en overgangsperiode kan våre medlemmer oppleve at man mottar invitasjoner til våre undersøkelser fra både dagens avsenderdomene, @tns-global.com og @galluppanelet.no.
I 2016, delte vi ut gaver og donasjoner for 5 284 951 kr. Du kan bruke dine poeng hos blant annet: